top of page
1. KRAV TIL BILDEMATERIELL TIL INKOGNITOS BILDEBANK
Krav til fotografering og motiv

• Mest mulig nøytral bakgrunn og lyssetting. Innendørs fotografering må utføres med lys beregnet for fotografering (ikke lysstoffrør etc.).

• Farge/reflekser fra bakgrunn/omgivelser skal ikke vises i motivet.

• Hele produktet skal være med.

• Motivet skal fylle mest mulig av bildeflaten.

• Bildet skal være mulig å frilegge (gjelder packshots).

• Produktet må være fotografert rett forfra (gjelder packshots).

 

Krav til digitale bilder

• Oppløsning skal være 300 dpi i den størrelse bilde skal brukes (1:1).

• For packshots vil det si ca. 25Mb ukomprimert for A4, for miljøbilder ca. 50Mb (A3).

• Bildet skal ikke være «kunstig» forstørret ved hjelp av Photoshop eller annen software.

• Standard filformat; TIFF eller JPEG (med lav komprimering/høy kvalitet)

• Bilder hentet fra nettsider, PowerPoint, Word eller lignende kan ikke brukestil trykksaker.

Fargerom

RGB med angitt (tagget) ICC-profil. Foretrukket profil er Adobe RGB.

Krav til kamera

Bruk kamera beregnet til profesjonelt/semiprofesjonelt bruk – ikke mobiltelefon eller billige kompaktkamera.

Krav til produkt levert til fotografering

Produkt/pakning må være så pen som mulig, ikke brettet, skrukkete eller ødelagt på noe vis

og uten mispass i trykk.

Retur av materiell

Alt materiale som må returneres skal være tydelig merket, og ev. frist for retur må oppgis sammen med returadresse.

bottom of page