2. OVERFØRING

Det er viktig å inkludere så mye og så fullstendig informasjon som mulig om materiellet som blir levert.

 

Materiell sendes Inkognito AS pr:

• http://filer.inkognito.no (Ubegrenset filstørrelse), eller

• E-post (maks. 50Mb)

Nedenfor er en liste over ønsket informasjon. Jo mer av dette det er mulig å opplyse om, desto bedre:

 

Oppdragsinformasjon

• Kontaktperson

• Ev kontaktperson Inkognito

• Hvilke jobber bildene skal brukes til

• Ev returadresse og frist for retur for tilsendte vareprøver

Informasjon om produkt

• GTIN-nr. (EAN). (Viktig!)

• Coop varenr.

• Komplett produktbeskrivelse (inkl. varemerke)

• Varegruppenr. (iflg. standard EAN Norge)

• Varenr. leverandør

• (Produsent/leverandør)

• Ev. copyright

• Ev. begrenset bruksrett (i tilfeller der et bilde kun kan brukes til én spesiell      jobb)

• Ev. kampanjeperiode

Viktig! Uansett hvordan informasjonen oversendes, må den henvise til det materiellet som mottas. Det må være enkelt å sette produkt/bilde i forbindelse med tilhørende informasjon.