top of page

Vilkår/betingelser for bruk av Coops bildearkiver:
 

  • Bildene kan kun benyttes ved markedsføring for rettighetshaver. Det er ikke tillatt å benytte bilder fra arkivet til andre formål. Bildene kan kun benyttes i den utstrekning det er konkret avtalt i hvert tilfelle.

  • Bildene kan ikke benyttes i større utstrekning enn det som følger av den konkrete avtale. 

  • Passordet må ikke spres unødig, og det skal kun gjøres tilgjengelig for de personer som har konkret behov for det i forbindelse med utførelsen av et oppdrag. 

  • Dersom arkivet misbrukes tapes retten til å benytte passordet, og rettighetshaver forbeholder seg da retten til å kreve erstatning for et eventuelt økonomisk tap. 

  • Rettighetshaver har opphavsretten til alle de fotografiske bildene i arkivet, og brukeren må respektere rettighetshaver sine aktuelle rettigheter etter åndsverkloven. 

  • Bilder fra en leverandør må heller ikke brukes til å markedsføre konkurrerende produkter. 

  • Ved bruk av passord har brukeren akseptert betingelsene og vilkårene for bruk av billedarkivet.

 

 

Kontakt oss

Ønsker du tilgang til sidene, trenger du passord eller har andre spørsmål om bruken av bildene etc., kontakt support hos Inkognito AS på: 

 

Tlf. 22 12 18 20  

E-post: support@billedarkiv.no

bottom of page