top of page

OMOSS

 

Inkognito AS er et heleid datterselskap av Coop Norge SA.

Vi er en gjeng dyktige og dedikerte medarbeidere, og til sammen utgjør vi et bredt og faglig sterkt team av kokker, stylister, fotografer, videofotografer, tekstforfattere, designere og digitale hoder.

 

På huset har vi eget kjøkken, to fullt utstyrte fotostudioer og en takterrasse hvor vi også tar opptak utendørs. 

 

Hvert år produserer vi et stort antall informasjons- og kundeaviser, og vi er spesielt gode på alt som har med mat og råvarer å gjøre. Vi fotograferer og filmer blant annet til oppskrifter og artikler om mat og drikke. 

 

Tidene endrer seg, og vi i Inkognito er opptatt av å holde oss oppdatert på de siste trendene. Enten det skal skrives eller filmes, om det skal twitres, snappes eller likes på Instagram og Facebook, så tilpasser vi budskapet til den det skal nå. 

 

Om vi jobber for små eller store kunder med korte eller lange oppdrag, så er filosofien vår den samme som da vi startet opp for 30 år siden: Vi skal levere kvalitet.

Åpenhetsloven i Inkognito AS

1. Åpenhetsloven i Inkognito AS 2024

 

1.1. Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2023 og skal sikre åpenhet rundt samfunnsansvar. Formålet er å forebygge brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold hos leverandører og underleverandører. Loven skal samtidig sikre allmenheten tilgang til relevant informasjon om disse forholdene.

 

Inkognito AS er opptatt av å ta disse forpliktelsene på alvor og har vedtatt retningslinjer som sikrer at vi til enhver tid tar ansvar for menneskerettigheter og arbeidsforhold på egen arbeidsplass. I så stor grad som mulig, skal disse retningslinjene også sikre at våre samarbeidspartnere og underleverandører tar det samme ansvaret. 

 

1.2. Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om hvordan Inkognito forholder seg til Åpenhetsloven, ta kontakt med:

Inkognito AS

v/daglig leder Silje Ulriksen eller daglig leder Nicolay Thygesen
silje@inkognito.no

nicolay@inkognito.no

 

 

2. Inkognitos virksomhet

 

2.1. Driftsområde

Inkognito AS er et produksjons- og reklamebyrå som tilbyr tjenester innen foto, design, tekst, illustrasjon, distribusjon, koding, innholdsproduksjon, spredning og optimalisering.

 

2.2. Organisering

I 2023 ble vi kjøpt opp av Coop Norge SA. Vi har jobbet med Coop i mange år, og per i dag er Inkognito AS et heleid selskap under Coop-paraplyen.

 

Coop Norge består av åtte butikkjeder og har over 1200 butikker over hele landet. Dette innebærer et stort varesortiment og mange leverandørkjeder. Coop Norge har nedfelt klare rutiner for å sikre bærekraft, arbeids- og menneskerettigheter. Hvordan Coop Norge forholder seg til Åpenhetsloven, kan du lese her.

https://www.coop.no/coop-og-barekraft/et-ansvarlig-coop/apenhetsloven-i-coop

 

Inkognito AS har to daglige ledere, én kvinne og én mann som er lønnet likt. Per 1.1.2024 har selskapet 35 ansatte, 16 kvinner og 19 menn. Det er like lønnsvilkår uavhengig av kjønn- og kjønnsidentitet, og det er samme lønnsnivå for samme type stilling.

 

3. Inkognitos retningslinjer

 

3.1. Interne retningslinjer

For å sikre en god kjønnsbalanse, oppfordrer vi kvinner til å søke når nye stillinger utlyses. Vi har også et ønske om å sikre mangfold med tanke på bakgrunn og etnisitet. Fordi vi i stor grad jobber med tekst og formidling, er det likevel et krav om at man må beherske norsk svært godt. For øyeblikket har vi ansatt to personer med bakgrunn utenfor Norge. 

 

Inkognito har en flat struktur, og dørene er alltid åpne for ansatte som ønsker eller har behov for en prat. Vi mener det bidrar til å sikre gode og trygge forhold på arbeidsplassen. Alvorligere forhold tas med verneombud og de «involverte». Vi har også rutiner for varsling. 

 

3.2. Rutiner

Når vi velger underleverandører, for eksempel ved innkjøp av papir, programvare og datasystemer, er vi oppmerksomme på at også disse skal overholde regler for arbeids- og menneskerettigheter. Hovedsakelig forholder vi oss til store og anerkjente firmaer som har gode rutiner for dette.

 

3.3. Miljøsertifisering

Inkognito har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og jobber hele tiden for å begrense bedriftens miljøavtrykk i så stor grad som mulig. Har du innspill til hvordan vi kan forbedre miljøarbeidet vårt eller vil du ha tilgang til miljørapporten vår, ta kontakt med monica@inkognito.no

bottom of page