top of page
1. LEVERING AV FILER - TEKNISK
Trykkoriginaler
Ferdig materiell er PDF-dokumenter. Bruk PDF/X-1a eller PDF/X-4 som standard, uten spotfarger. En side per dokument med passmerker, skjæremerker og ev. utfallende trykk. Ta kontakt med Inkognito for korrekt ICC-profil for jobben. Disse spesifikasjonene er beregnet på de som leverer ferdig materiell til oss for trykkformidling. Se egen side for annonser til magasinet Coop Medlem.
Dokumenter
Trykkoriginaler skal leveres som PDF-dokumenter, PDF/X-1 eller PDF/X-4. Ev. oppslag skal leveres som enkeltsider og ikke som oppslag. Ønsker du å levere i andre formater enn PDF, kan vi ta ferdiggjøring. I slike tilfeller gjelder vanlige timesatser. Vi kan behandle de fleste grafiske formater.
Fonter
Alle fonter skal integreres i PDF-en.
Farger
Ved 4-fargetrykk skal farger angis som prosessverdier og ikke være merket som spot-farger. Bilder skal separeres med korrekt ICC-profil, hvis ikke spesielle effekter/motiver krever noe annet.
ICC-profiler
Fotografiske bilder skal separeres med trykkprofilen for trykkeriet/papiret det skal trykkes på. Ta kontakt med Inkognito for rett profil for jobben.
Stanseriss
Ved firkantede trykksaker skal det ikke ligge stanseriss i trykkoriginalen. Trim box angir da netto. Ved spesielle utstansinger bør stanseriss leveres som egen PDF-fil. Passmerker må da matche passmerker for trykkoriginalen. Hvis stanseriss ligger sammen med trykkbart materiale i en kompositt fil, må risset være spesifisert til ikke å blokke ut andre farger.
Oppløsning
Pass på at bilder har en oppløsning som er egnet til trykksakproduksjon. Hva som er passende oppløsning varierer med bildets motiv, type trykk og betraktningsavstand. 300 dpi i 1:1 er bra til detaljrike bilder i pene trykksaker. Ved å vurdere kombinasjonen av motiv, type trykkmateriale og betraktningsavstand vil man vanligvis kunne bruke bilder med langt lavere oppløsning. 1-bits elementer (fx logoer/strektegninger) bør normalt ha en oppløsning på minimum 1200 dpi i 1:1.
Prøvetrykk
Prøvetrykk skal medfølge. Hvis ikke annet er angitt antas prøvetrykk for å være simulering av ferdig trykk basert på trykkprofilen. Leveres ikke prøvetrykk bortfaller klagerett.
Prøvetrykk sendes: Inkognito AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo.
Materiell sendes Inkognito AS pr:
• http://filer.inkognito.no (Ubegrenset filstørrelse), eller
• E-post (maks. 50Mb)
Nedenfor er en liste over ønsket informasjon. Jo mer av dette det er mulig å opplyse om, desto bedre:
 
Oppdragsinformasjon
• Kontaktperson
• Ev kontaktperson Inkognito
• Hvilke jobber bildene skal brukes til
• Ev returadresse og frist for retur for tilsendte vareprøver
Informasjon om produkt
• GTIN-nr. (EAN). (Viktig!)
• Coop varenr.
• Komplett produktbeskrivelse (inkl. varemerke)
• Varegruppenr. (iflg. standard EAN Norge)
• Varenr. leverandør
• (Produsent/leverandør)
• Ev. copyright
• Ev. begrenset bruksrett (i tilfeller der et bilde kun kan brukes til én spesiell      jobb)
• Ev. kampanjeperiode
Viktig! Uansett hvordan informasjonen oversendes, må den henvise til det materiellet som mottas. Det må være enkelt å sette produkt/bilde i forbindelse med tilhørende informasjon.
bottom of page